Haier  

Haier L7 – Spesifikasi Info Tanggal rilis Desember, 2017 Status Available Jaringan SIM Hybrid (Micro…

Haier L8
Haier  

Haier L8

Haier L8 – Spesifikasi Info Tanggal rilis April, 2018 Status Available Jaringan SIM Nano SIM…

Haier I6
Haier  

Haier I6

Haier I6 – Spesifikasi Info Tanggal rilis Januari, 2018 Status Available Jaringan SIM Nano SIM…